INFORMACJE TYGODNIOWE 17.10.2021

Dzisiaj można nabywać kremówki – wspieramy w ten sposób młodzież.

WYPOMINKI – wspominając naszych bliskich zmarłych, dobroczyńców, nauczycieli, duszpasterzy, obrońców ojczyzny, wypisujemy na wyłożonych kartach wyraźnie ich imiona, składamy ofiarę jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w Kościele, “za dusze, które są w ręku Boga”.

Podajemy miejscowość ! Proszę o pomoc w przygotowaniu miejsca pod nagrobek Śp. Ks. Jana Błąda.

We wtorek i środę od godz. 8.00 do 15.00. Od 25 do 30 będzie zbierane w naszej parafii MIŁOSIERDZIE (płody ziemi i datki finansowe).

Serdecznie zapraszam na odpust parafialny w Jaczowie o godz.12.00.