Niniejszym zawiadamiamy o śmierci księdza Jana Błąda, wieloletniego proboszcza parafii Jaczów. Prosimy o modlitwę za jego duszę. Dalsze informacje zostaną podane wkrótce.

Read more