Wspólnoty

 

 

ROK FORMACYJNY 2017/2018 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Parafia jest wspólnotą wspólnot.

Jest miejscem, gdzie wzrastasz w powołaniu.

Jest wspólnotą miłosierdzia i jest misyjna.

 

Tygodniowy/miesięczny rozkład nabożeństw i adoracji w parafii (kościoły w Jaczowie i w Jerzmanowej) 

Dzień Nabożeństwo // adoracja
1 Codziennie o godz. 18:00 Msza święta wieczorna
2 poniedziałek
3 wtorek Modlitwa w sprawach beznadziejnych – Litania do św. Judy Tadeusza
4 środa Nieustanna Nowenna do NMP
5 czwartek
od godz. 15:00 Jerzmanowa – adoracja w milczeniu
od godz. 17:00 Jaczów – adoracja Wspólnoty Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów
5 piątek 18:30 – 19:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
6 sobota
7 niedziela
Jaczów – Msza św. z udziałem dzieci:

11:30

Spotkanie dzieci od godz. 10:50 – przygotowanie pieśni na Mszę św.
Jerzmanowa – Msza św. z udziałem dzieci:

13:00

Dwa razy w miesiącu dzieci przygotowują psalm i modlitwy wiernych
8 Pierwszy czwartek miesiąca Ochotnicy Cierpienia – spotkanie modlitewne – Ruszowice
9 Pierwszy piątek miesiąca Prosimy rodziców i dziadków o pomoc w przygotowaniu dzieci do regularnej spowiedzi
10 Pierwsza sobota miesiąca

godz. 8:00

Msza św., różaniec i nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca
11 Pierwsza niedziela  miesiąca Zmiana tajemnic żywego różańca
12 Ostatnia sobota miesiąca Uwielbienie prowadzone przez diakonię muzyczną Wspólnoty Uwielbienia
13 Ostatnia niedziela miesiąca Jaczów 11:30 Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
14 Ostatnia niedziela miesiąca Jerzmanowa 13:00 Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
15 Ostatnia niedziela miesiąca Jaczów 17:00 Spotkanie rodziców młodzieży – kandydatów do Bierzmowania
16 Każdego 16 dnia miesiąca od godz. 15:00 Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów – adoracja Najświętszego Sakramentu: modlitwa za parafię, za dzieci i młodzież przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
17 1 raz w miesiącu Msza św. z udziałem zastępów ZHR dla harcerzy i ich rodziców
Październik – Różaniec święty
1 Codziennie przed wieczorną Mszą św.
2 Niedziela – Jaczów o godz. 7:30
3 Niedziela – Jerzmanowa o godz. 8:30
4 Różaniec z udziałem dzieci
Wtorek, środa – godz. 17:00 Jerzmanowa
Czwartek, piątek – 17:30 Jaczów

 

 

Nazwa wspólnoty // formacja Osoba do kontaktów Spotkania
1 Ruch Rodzin Nazaretańskich – Członkowie Ruchu są wpatrzeni we wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pragną oni naśladować jej świętość w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie. Żyć duchowością Ruchu to dążyć do zjednoczenia z Chrystusem przez komunię z Maryją, przez życie sakramentalne, zwłaszcza umiłowanie Eucharystii, przez duchową pomoc kapłana, która może przybrać formę stałego spowiednictwa lub kierownictwa duchowego. Państwo Grzegorz i Dorota Giziccy Konferencje: poniedziałki (miejsce: kolegiata)

1 raz w tygodniu spotkania w grupach dzielenia

2 Wspólnota Uwielbienia – Radosnym śpiewem i adorowaniem Jezusa obecnego podczas Mszy świętej oraz w Najświętszym Sakramencie pragniemy uczcić naszego Pana i Zbawiciela. Pani Aneta Kantowicz Każda ostatnia sobota miesiąca podczas – oprawa Mszy św. wieczornej oraz adoracja Najświętszego Sakramentu poprzez śpiew i modlitwę
3 Caritas parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie i w Jerzmanowej Pani Bożena Ugrynowicz II wtorek miesiąca o godz. 20:00 (półgodzinne)
4 CROWN – kurs „Biblia o finansach” p. Maciej Junke Do ustalenia
5 Domowy Kościół (Gałąź rodzinna ruchu Światło-Życie) – jesteśmy gotowi założyć w naszej parafii nowy krąg Domowego Kościoła (Oaza Rodzin). Formacja odbywa się regularnie 1 raz w miesiącu w kręgach domowych (4-7 par małżeńskich) w domach małżonków. P. Zbigniew Malinowski – Jerzmanowa 1 raz w miesiącu wg ustaleń kręgów małżeństw
6 Apostolstwo Dobrej Śmierci – jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. p. Elżbieta Majka
7 Centrum Ochotników Cierpienia – Cisi Pracownicy Krzyża zamierzają naśladować Chrystusa „powołanego i posłanego” przez Ojca (por. Hbr 10,5-10), by pełnić Jego wolę niesienia światu życia i zbawienia. Podejmują formację w ramach duszpasterstwa osób cierpiących, wyrażają gotowość w towarzyszeniu i opiece nad chorymi, starszymi wiekiem lub będącymi w jakiejkolwiek potrzebie kapłanami, na promowaniu i troszczeniu się o chorych i niepełnosprawnych a także w ramach opieki socjalno – zdrowotnej i opiekuńczo – rehabilitacyjnej. Otaczają modlitwą chorych, cierpiących i ich opiekunów. p. Maria Krupa

Ruszowice

I czwartek miesiąca
8 Mężczyźni św. Józefa – formacja aktywizująca, integracyjna, kulturalna i modlitewna p. Maciej Junke Do ustalenia

 

 

 

Grupy formacyjne i poradnictwo działające przy parafii (promowane w parafii):

 

Spotkania
1 Formacja Liturgicznej Służby Ołtarza Ks. proboszcz i  nadzwyczajni szafarze Komunii św. Po każdej Mszy św.
2 Poradnictwo dla narzeczonych p. Dorota Gizicka Do uzgodnienia
3 Harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Przyboczny Mikołaj Sokalski tel. 694-457-977

 

Zbiórki regularne – sobota od godz. 12:00 POD KOŚCIOŁEM W JACZOWIE

Msze św.  z udziałem harcerzy odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17:00 /nie dotyczy okresów ferii zimowych i wakacji/

4 Duszpasterstwo przedsiębiorców „Talent” – p. Maciej Junke 1 raz w miesiącu – spotkanie formacyjne/poradnictwo połączone z udziałem we Mszy św.

Pierwsze spotkanie 9 października 2017 r.