CARITAS


Caritas kontynuuje dystrybucję pomocy żywnościowej w ramach Nowej Perspektywy Budżetowej na lata 2021-2027 – Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Caritas Polska 28 maja podpisali umowę na realizację dystrybucji żywności oraz działań towarzyszących w ramach FEPŻ – Podprogramu 2023.  Produkty w ramach paczki żywnościowej Caritas przekaże blisko 262 tys. osobom w Polsce. Ich zakup dofinansowano z Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową.

Celem programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

Organizacja Partnerska Ogólnopolska – Caritas Polska dzięki 28 Caritas Archidiecezjalnym i Diecezjalnym(Organizacjom Partnerskim Regionalnym) oraz rozbudowanej sieci Organizacji Partnerskich Lokalnych takich jak Parafie, Jadłodajnie czy OPS-y (MOPS-y, GOPS-y) będzie dystrybuowała żywność w postaci paczek oraz posiłków.

Ponadto w ramach umowy będą realizowane różne formy wsparcia w postaci doradztwa indywidualnego oraz warsztatów mających na celu włącznie społeczne osób zakwalifikowanych do Podprogramu 2023.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową LINK 

FEPŻ 2021-2027, to kontynuacja realizowanego przez Caritas Polska we współpracy z Caritas Archidiecezjalnymi i Diecezjalnymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. W ramach POPŻ, dzięki pięciu Organizacjom Partnerskim Ogólnopolskim wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,5 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

Caritas to organizacja z ogromnym doświadczeniem w realizacji PEAD, a następnie FEAD – POPŻ. Sieć Caritas na terenie całej Polski jest dobrze przygotowana do magazynowania i dystrybuowania pomocy żywnościowej oraz realizacji działań towarzyszących, które będą miały znaczący wpływ na poprawę funkcjonowania w środowisku zamieszkania oraz integrację społeczną osób korzystających z warsztatów realizowanych w ramach Podprogramu 2023.

Więcej informacji nt. Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową publikujemy TUTAJ.