UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNE I POGRZEBOWE BP. DYCZKOWSKIEGO I BP. STANKIEWICZA

Komunikat wikariusza generalnego o programie uroczystości żałobnych i pogrzebowych biskupów Adama Dyczkowskiego i Antoniego Stankiewicza.

Informujemy o przebiegu uroczystości pogrzebowych biskupów Adama Dyczkowskiego i Antoniego Stankiewicza.

Msza św. żałobna w intencji śp. bp. Adama Dyczkowskiego dla duchowieństwa i wiernych świeckich z południowej części diecezji zostanie odprawiona w poniedziałek 25 stycznia o godz. 12 w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Trumna z ciałem zmarłego pasterza zostanie wystawiona o godz. 9.

Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

• od 9.00 – Okazja do prywatnej modlitwy i możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej;
• 11.00 – Modlitwa różańcowa;
• 12.00 – Msza św. żałobna pod przewodnictwem bp Tadeusza Lityńskiego z homilią bp. Stefana Regmunta;
• przejazd do granic miasta w asyście policji.

Uroczystości pogrzebowe obu biskupów odbędą się we wtorek, 26 stycznia w Gorzowie Wlkp. Msze św. żałobne w intencji zmarłych pasterzy będą odprawiane w Gorzowie Wlkp. również wieczorem dnia poprzedzającego.

Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

Poniedziałek, 25 stycznia

Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

• 19.30 – Wprowadzenie trumien do kościoła i pierwsza stacja pogrzebu pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;
• 20.00 – Msza św. dla duchowieństwa z północnej części diecezji pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;
• od 21.00 – Okazja do indywidualnej modlitwy i możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej;
• 23.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem dziekana kapituły katedralnej, ks. kan. Andrzeja Szkudlarka.

Wtorek, 26 stycznia

I. Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

• 7.00 – Msza św. z jutrznią za zmarłych z udziałem osób konsekrowanych pod przewodnictwem ks. Mariusza Jagielskiego, rektora Z-GWSD;
• 10.00 – Modlitwa różańcowa;
• 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego z homilią bp. Pawła Sochy;
• Po Mszy św. – Przejazd do katedry gorzowskiej w asyście policji.

Komunikat wikariusza generalnego o programie uroczystości żałobnych i pogrzebowych biskupów Adama Dyczkowskiego i Antoniego Stankiewicza.

II. Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.

• Złożenie trumien w krypcie katedralnej.

Podczas uroczystości żałobnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. obowiązuje limit uczestników. Wtorkowa Msza św. pogrzebowa będzie transmitowana przez TVP3 Gorzów Wielkopolski.

Miejsca dla rodzin Zmarłych, koncelebransów, asysty liturgicznej oraz umówionych oficjalnych delegacji będą wyznaczone w ławkach z zachowaniem koniecznego dystansu.

W ostatniej stacji pogrzebu w katedrze gorzowskiej biorą udział wyłącznie wyznaczeni uczestnicy: biskupi, rodziny Zmarłych, asysta liturgiczna, wybrani kanonicy kapituły katedralnej i konkatedralnej.

Ponadto we wtorek 26 stycznia o godz. 11 w sanktuariach w Rokitnie i w Grodowcu będą odprawiane Msze św. w intencji Zmarłych.

ŹRÓDŁO: https://zgg.gosc.pl/doc/6700056.Szczegoly-uroczystosci-zalobnych-i-pogrzebowych-bp