DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

– prosimy o zgłaszanie osób i rodzin do pozyskania żywności, którą otrzymaliśmy z magazynu Caritas Zielona Góra. Ruszowice tel. 607 404 546, Jaczów,Smardzów tel.604 472 889, Jerzmanowa tel. 660 535 440.Bądzów, Golowice,Potoczek,Gaiki tel. 600 432 668.