TURNUS REHABILITACYJNY – zaproszenie

Zapraszamy na turnus uzupełniający u Cichych Pracowników Krzyża.

Wszyscy uczestnicy turnusu, który musiał być przerwany z powodu coronawirusa mogą skorzystać z turnusu uzupełniającego, jednak w mniejszych grupach, dlatego przygotowano dwa terminy:

1) 12-19 czerwca

2 ) 19-26 czerwca

Prosimy o kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu: 663013098