Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej parafii

Zapraszamy do przyjmowania ikony jasnogórskiej do naszych domów.

W tym celu należy zapisać się indywidualnie.

Przyjęcie obrazu w niedzielę o godzinie:

8:00            w Jaczowie
9:30     w Jerzmanowej
10:45       w Ruszowicach
15:00              w Potoczku