INFORMACJE TYGODNIOWE – 5 listopada 2017

Modlimy się za naszych zmarłych – odpust zupełny można zyskać każdego dnia pod zwykłymi warunkami. Dzisiaj Msza św. za wszystkich wiernych zmarłych w Potoczku o godz. 15.00.

Polecamy dzisiaj intencje wspólnoty żywego różańca.

Wspominamy w modlitwie bohaterów naszej ojczyzny – darem naszej pamięci są lampiony przygotowane przez harcerzy.

Msza za Ojczyznę 11 listopada w Dzień Niepodległości w Jerzmanowej o godz. 12.00. Zapraszamy do wspólnego świętowania tego dnia. Kolejny program naszego lokalnego zespołu “Projekt Niepodległość” o godz. 15.30.