Harcerska integracja

W dniach 11-12.03.2017 r. harcerze z zastępu GRZMOT z Jaczowa gościli 10 Ślężańską Drużynę Harcerek SZLAK oraz 1 Głogowską Drużynę Harcerek AGAT.
Był to czas świetnej zabawy. Na terenie Jaczowa, Ogorzelca, Kwielic i Turowa rozegrała się wielka gra terenowa o tematyce Rzeczpospolitej Obojga Narodów- Bitwa pod Hodowem 1694 r.
Podczas trwania gry doszło do kontaktu pomiędzy Tatarmi a Polakami. Zwieńczeniem była bitwa na polach Ogorzelca. Po zaciętej rywalizacji wszyscy harcerze spotkali się w kręgu harcerskim przy ognisku, gdzie śpiewano i gawędzono. W naszej pamięci pozostaną miłe wspomnienia po tych wydarzeniach!