15.06 wyjazd na Odpust ku czci NMP z Rokitna

Odpowiadając na apel Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego : „Drodzy Diecezjanie, do Rokitna czujcie się zaproszeni wszyscy…” organizujemy wspólny wyjazd 15.06 (w sobotę) do Rokitna na uroczystość Odpustu ku czci Najświętszej Mari Panny.

Koszt autokaru 50 zł, wyjazd z Jaczowa o 7:00,  zapisy u ks.Proboszcza lub ks. Mieczysława. Odpowiedzmy na apel Biskupa i licznie wybierzmy się razem do Rokitna!

Szczegóły uroczystości w komunikacie Biskupa LINK