BOŻE CIAŁO w naszej Parafii 30.05 (czwartek)

 „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” Ga 6,14

Jerzmanowa: 8:00 Msza Święta w kościele, następnie procesja do ołtarzy:

 • Ołtarz 1: Krzyż misyjny przy kościele,
 • Ołtarz 2: Krzyż przydrożny na rozwidleniu dróg
 • Ołtarz 3: Krzyż przy ul. Malinowej
 • Ołtarz 4: Krzyż przy cmentarzu, następnie modlitwa za zmarłych

Jaczów: 11:00 Msza Święta w kościele, następnie procesja do ołtarzy:

 • Ołtarz 1: Krzyż misyjny przy kościele
 • Ołtarz 2: przy ul. Krótkiej
 • Ołtarz 3: przy ul. Ogrodowej 
 • Ołtarz 4: Krzyż przy cmentarzu, następnie modlitwa za zmarłych

Smardzów: 12:00 Msza Święta przy kapliczce w centrum miejscowości

 • procesja do 4 ołtarzy

Ruszowice: 14:00 Msza Święta w kaplicy, następnie procesja do ołtarzy na ul. Tęczowej:

 • Ołtarz 1: ul. Tęczowa 3
 • Ołtarz 2: Krzyż przydrożny
 • Ołtarz 3: ul. Tęczowa 35
 • Ołtarz 4: przy rondzie

Potoczek-Gaiki: 15:00 Msza Święta w kaplicy, następnie procesja do ołtarzy:

 • Ołtarz 1: Krzyż Blachnickiego przy kaplicy
 • Ołtarz 2: Krzyż przydrożny
 • Ołtarz 3: przy dawnym cmentarzu w lesie
 • Ołtarz 4: Krzyż w Gaikach

Bądzów: 17:00 Msza Święta przy Krzyżu przydrożnym w centrum miejscowości

 • procesja do 4 ołtarzy