ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – NIEDZIELA 16 KWIETNIA

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY KORONKĄ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI W MIEJSCACH ZWYCZAJOWYCH O GODZINIE 15:00.

RUSZOWICE – POD KRZYŻEM

„Córko moja, pisz, mów o Moim miłosierdziu.
Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech,
to jest w trybunale miłosierdzia.
Tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają.
Aby zyskać ten cud nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki,
ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów,
ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego
z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją,
a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni.
Choćby dusza była jak trup rozkładająca się
i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia
i  wszystko już stracone.
Nie tak jest po Bożemu.
Cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni.
O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego.
Na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno”.