REKOLEKCJE W LICHENIU

LICHEŃ 9-12.02.2023  Dom Pielgrzyma Betlejem 

Rekolekcje zimowe dla młodzieży 

 •  szansa poznania ciekawych ludzi
 •  możliwość podzielenia się życiowymi doświadczeniami
 •  okazja, aby posłuchać świadectw o działaniu Boga w życiu ludzi
 • chwile na wyciszenie i oderwanie od pośpiechu codzienności – bycia z Jezusem na modlitwie
 • umocnienie wiary
 • dla chętnych, rozmowy z doświadczonymi animatorami i kapłanami
 • wspólna belgijka przed marketem Polo
 • wejście na wieżę i ew. zwiedzanie bazyliki – „biegun zimna” – największy w Polsce
 • uczestnicy od 6 klasy w górę, 
 • podział na grupy wiekowe SP / LO (podczas niektórych punktów programu)
 • jeśli będzie śnieg – rzucanie śnieżkami i lepienie bałwana
 • nauka śpiewu i może tańca
 • okazja do głębokiej modlitwy i przeżycia Bożej obecności
 • twórcze działania teatralno – artystyczne – „robienie scen” i plakatów
 • warsztaty z komunikacji – ciąg dalszy
 • wspólne czytanie fragmentów Pisma Świętego – może RUT?
 • różne nieplanowane i spontaniczne akcje
 • pamiątki z Lichenia
 • dotrzeć na rekolekcje można np. pociągiem do Konina a stamtąd busem do Lichenia
 • jeśli jesteś <18 r.ż. i jedziesz pierwszy raz to potrzeba poszukać pełnoletniego opiekuna