“Dzień Wspólnoty Parafialnej” – życzenia i podziękowania

“Dzień Wspólnoty Parafialnej” to dzieło nas wszystkich – parafian, ale także wszystkich ludzi dobrej woli, którzy angażując się poświęcili swój czas, energię oraz fundusze, przyczyniając się do udziału w uświetnieniu i upiększeniu tej uroczystości. Dziękujemy za podjęty trud mieszkańcom z naszych „parafialnych” miejscowości: Bądzowa, Gaików, Jaczowa, Jerzmanowej, Potoczka, Ruszowic i Smardzowa. Dziękujemy wszystkim lokalnym społecznościom: sołtysom za zaangażowanie w swoich sołectwach, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Radnym Gminy Jerzmanowa. Dziękujemy za pomoc firmom i instytucjom, Duszpasterstwu Talent oraz każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do wsparcia tego świątecznego wydarzenia.    Bóg zapłać

Jednak wszyscy wiemy, co było głównym motywem Dnia Wspólnoty – Jubileusz 30-lecia kapłaństwa – stąd od nas, dla Księdza płyną życzenia: