26 marca, SOBOTA UWIELBIENIA z modlitwą za Ukrainę

18:00 Msza święta

18:30 – 19:30 modlitwa uwielbieniowa

Pragniemy oddać Panu Bogu nasz czas 24 GODZINY ADORACJI BEZ GRANIC – modlitwie w łączności z aktem poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

KLIKNIJ: 24 godziny ADORACJI BEZ GRANIC, modlitwa w łączności duchowej z Ojcem Świętym, by prosić miłosiernego Boga przez wstawiennictwo Maryi o dar pokoju i ustanie rozlewu krwi.