INFORMACJE TYGODNIOWE – 06.03.2022

Zapraszam do modlitwy adoracyjnej w intencji Ukrainy w kościołach w Jaczowie i Jerzmanowej, podejmujmy także akty pokutne (post, modlitwa, jałmużna), ofiarujmy w Wielkim Poście abstynencję od spożywania alkoholu – KSIĘGA ABSTYNENCJI.

DROGA KRZYŻOWA EKSPIACYJNA  (ludzkie działanie o charakterze religijnym mające na celu przywrócenie jedności z Bogiem, naruszonej grzechem człowieka, czy społecznoścI).  PIĄTEK  godz. 18.00 , Rozpoczęcie JACZÓW  zakończenie  RUSZOWICE. Proszę o przyniesienie zniczy, które złożymy przy krzyżu w Ruszowicach.

Apelujemy o zgłaszanie chęci przyjmowania uchodźców wojennych z Ukrainy (zgłosiły się trzy rodziny).                     W  magazynie Caritas w Jaczowie można składać paczki ( waga 18 kg objętość 53x40x30 cm). Informacje na temat zawartości gotowej paczki na stronie Caritas Polska – PACZKA DLA UKRAINY.

https://caritas.pl/ukraina/