CHARYTATYWNY TURNIEJ ADWENTOWY, A WSZYSTKO DLA JULII I KAROLINY RABENDA w Jerzmanowej

Udział biorą kluby sportowe naszej gminy:

PERŁA Potoczek

DRAGON Jaczów

SKARPA Smardzów

SOKÓŁ Jerzmanowa

oraz drużyna księdza Piotra

Zachęcamy do utworzenia szóstek piłkarskich do rozgrywek na małym boisku w kategoriach dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nie zabraknie adwentowej herbatki i rozgrzewającego bigosu.