INFORMACJE 12.09.2021

Prosimy o zgłaszanie chorych do komunii świętej udzielanej w każdą niedzielę i święto.

Jaczów, Paweł 697 706 52i1

Jerzmanowa szafarz Zbigniew 608 635 26i1

Mariusz 792 613 35i6

Ruszowice szafarz Zbigniew 506 103 26i6

Andrzej 782 476 34i4

Potoczek, Gaiki, Golowice i Bądzów szafarz Jacek 608 033 64i1

Smardzów szafarz Paweł 697 706 52i1.

Pielgrzymka do Gdańska i okolic odbędzie się w dniach 8-10 października.