DAR DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

 

W czwartek, 25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiegow naszym kościele przeżywamy Dzień Świętości Życia. W sposób szczególny dziękujemy za życie, które jest darem Stwórcy. Troszczymy się o życie najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję podczas wieczornej Mszy świętej w Jaczowie.

Więcej –> tutaj