Różaniec dzieci w czasie pandemii   —     „W  PANdemii  PAN DA więcej” – mamy animatorów, czekamy na dzieci.

Różaniec dzieci w czasie pandemii   —     „W  PANdemii  PAN DA więcej”

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy Wasze dzieci do modlitwy na różańcu w grupie zwanej różą różańcową.

Każdą grupę prowadzi animator w Ruszowicach, Potoczku, Jaczowie i Jerzmanowej.

CODZIENNIE dziecko odmawia W DOMU jedną dziesiątkę różańca. Raz w miesiącu spotyka się w grupie z animatorem i innymi dziećmi na małym poczęstunku, integracji, wspólnym spacerze, wspólnej modlitwie, na króciutkiej formacji (katecheza) (sala św. Floriana, spacer lub w domu, według rozeznania).

Zwracam się o pomoc dorosłych, aby rozmawiali z dziećmi i zachęcali do modlitwy dzieci.

Pragniemy w Wielkim Poście ofiarować Matce Najświętszej to czuwanie modlitewne w naszych domach.

ZAPISY u katechetki pod nr telefonu 500032801. DODATKOWO à 21 marca (niedziela) po każdej Mszy św. animatorzy będą zapisywać dzieci w Potoczku, Jerzmanowej, Ruszowicach i Jaczowie.  

25 marca (czwartek) w święto Zwiastowania NMP poświęcimy różańce i zawierzymy wszystkie dzieci  i ich rodziny na Mszy św. o godzinie 18:00

K. Mońka