BIAŁA SZATA

“Potem ujrzałem : a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w BIAŁE SZATY,a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają : Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku.” Apokalipsa św. Jana.

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BIAŁEJ SZACIE !

Na chrzcie otrzymałeś białą szatę, przyjdźcie dzisiaj do świątyni w BIAŁEJ SZACIE – UBRANI NA BIAŁO!