APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich
Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy,
pamięci i modlitwy za zmarłych.
Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania
o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków
nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka
miłość nie kończy się razem ze śmiercią.
W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii
i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych
rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające
1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.
Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły
nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją
pamięć poprzez wierną modlitwę.
W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami
sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu
diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we
Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać
również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji,
zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze
wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia
i telewizji.
W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za
wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE)

Dokument pdf