Różaniec dzieci

Zapraszamy dzieci w Jerzmanowej i w Jaczowie na różaniec. Prosimy już przynieść zbierane naklejki różańcowe. 

Jerzmanowa – wtorek i środa

Jaczów – czwartek i piątek.

W tym tygodniu, za uzbierane naklejki dzieci otrzymają zestawy do samodzielnego montażu różańców na kierownicę.

W drugim dniu różańcowym przynieście dokończone różańce – zostaną one poświęcone dla Waszych kierowców.