BOŻE CIAŁO 2020

ZRÓBCIE MU MIEJSCE PAN IDZIE Z NIEBA (…)ZAGRODY NASZE WIDZIEĆ PRZYCHODZI I JAK SIĘ JEGO    DZIECIOM POWODZI (…)

Msza św. w Jerzmanowej godz. 8.00 – procesja do krzyża. Przejazd do krzyża w Golowicach godz. 9.00

Msza św. w Bądzowie przy krzyżu godz.9.30. Przejazd do krzyża w Gaikach godz.9.45, przejazd do

krzyża w Potoczku godz.10.00, procesja do kaplicy p.w. Św. Jana Pawła II i msza św. o godz.10.15

Msza św. w Jaczowie godz.11.00, procesja do krzyża przy ul. Smardzowskiej godz.12.00, przejazd do

krzyża w Smardzowie 12.15, procesja i msza św. przy kaplicy godz. 12.30. Przejazd do krzyża przy ul.

Wiertniczej godz.12.45, przejazd do krzyża w Ruszowicach godz.13.00, procesja do kaplicy i msza św.

godz. 13.15.

TE DEUM LAUDAMUS  (…)