INFORMACJE i INTENCJE 03.05.2020

Nasza  Wspólnota Parafialna zawierza się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Będziemy się modlić przez najbliższy czas w domach, ofiarując swoje troski, przeżywane doświadczenia rodzinne i społeczne. ZAPRASZAM do wzięcia ikony Matki Boskiej Jasnogórskiej do swego domu i modlitwy różańcowej o godz. 20.30.

W niedzielę 10 maja można odwiedzić powstającą w Ruszowicach Kaplicę Wielkanocną w której w tym szczególnym roku powstaje mural wykonany przez twórców chrześcijańskich. Zostały wykonane pisanki wielkanocne przez Panie z Ruszowic, których zakup będzie wsparciem na remont.

W poniedziałek msza św. w dzień św. Floriana za Strażaków ze Smardzowa, Jaczowa i Ruszowic o godz. 18.00 w Jaczowie.

INTENACJA APOSTOLSTWA MODLITWY NA MIESIĄC MAJ : aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli  ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

INTENCJE MSZALNE – 10.05.2020 (niedziela)

08.00   + Krzysztof Ignarski

09.30   + Ewa i Adam Ksenicz

10.45   + Zdzisław Droździel

12.00   + Ewa Maślak

13.30     O błog. dla Anny i Tadeusza

15.00    + Kazimierz Kędzior i Stanisława ++ z rodziny

17.00   + Jarosław Meryk