Niedziela Miłosierdzia – Komunia święta

W Niedzielę Miłosierdzia,  19 kwietnia, możliwość przyjęcia Komunii św. w naszym kościele.

Obrzęd Komunii św. co godzinę o każdej pełnej godzinie w Jaczowie i w Jerzmanowej.

Przyjmujemy Komunię św. na dłonie.

Dobrej niedzieli!