PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękuję za dzieło NIEDZIELI PALMOWEJ – za waszą kulturę solidarności z potrzebującymi.

Na wsparcie szpitali w naszej diecezji i zakup respiratorów zebrano kwotę 4 690 zł.

Świece  na stół wielkanocny można będzie nabyć w czasie spowiedzi : 

PIĄTEK (Jaczów)  17.00 -18.00

SOBOTA (Jerzmanowa)  17.00 – 18.00