ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W DIECEZJI

W dniach 4-5 kwietnia przeżywać będziemy Światowe Dni Młodzieży na poziomie diecezjalnym pod hasłem: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań”. W roku koronacji Matki Bożej Ozdoby Paradyża, odbędą się one w WSD w Paradyżu. Składać się one będą z dwóch części. Pierwsza przeznaczona jest dla liderów duszpasterstw młodzieżowych w parafiach, obejmuje dwa dni z noclegiem i wyżywieniem w Paradyżu. Do dyspozycji jest 100 miejsc, a koszt uczestnictwa wynosi 40 zł. Druga część (Niedziela Palmowa) dostępna jest dla wszystkich chętnych.
Plan ŚDM:
Sobota (4 kwietnia) 16.00 Recepcja 18.00 Kolacja 19.00 Katecheza, koncert – Przemek Szczotko, świadectwa 21.00 Apel Maryjny – kaplica Matki Bożej Ozdoby Paradyża 21.15 Nabożeństwo „Mówię Ci wstań!” 22.30 – 6.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Niedziela Palmowa (5 kwietnia) 7.30 Jutrznia 8.00 Śniadanie 8.45 Spotkania w grupach Część ŚDM otwarta dla wszystkich chętnych: 10.00 Koncert ewangelizacyjny „Full of grace” 11.30 Liturgia Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego 13.00 Agapa młodych z Biskupem
Zgłoszenia indywidualne młodzieży jak i grup należy dokonywać do dnia 30 marca poprzez formularz elektroniczny, dostępny tutaj: Formularz zgłoszeniowy.  Zgłoszenia są niezbędne dla uczestnictwa i właściwej organizacji ŚDM. Niebawem dotrą do parafii plakaty promujące to wydarzenia. Zachęcamy także, do śledzenia informacji na profilu facebookowym CentrumDDM. W załączniku znajduje się grafika do umieszczenia na portale społecznościowe parafii i wspólnot.

ks. Łukasz Malec
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej tel. 734 430 294 e-mail:  l.malec@diecezjazg.pl