KOLĘDA w Jaczowie 3-6.02.2020

03.02.2020 (poniedziałek) ul. Główna (od Smardzowskiej), Kręta. ROZPOCZĘCIE o godz.11.00

04.02.2020 (wtorek) ul.Ogrodowa (od kwiatowej), ulice przyległe do Ogrodowej, Długa. (od godz.15.00)

05.02.2020 (środa) ul. Ruszowicka (od OSP), Łąkowa.

06.02.2020 (czwartek) ul. Polna (od cmentarza), Szkolna.