GOPS W JERZMANOWEJ ZAPRASZA DO KLUBU SENIOR +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej zaprasza do udziału w zajęciach Klubu Senior + w Maniowie. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja uczestników na rok 2020. Wystarczy mieć ukończone co najmniej 60 lat i być osobą nieaktywną zawodowo. W ramach zaplanowanych działań na bieżący rok jest między innymi udział w codziennych zajęciach takich jak:
1. rękodzieło artystyczne
2. gimnastyka rehabilitacyjna
3. spotkania integracyjne
4. wyjazdy kulturalne do kina, teatru i muzeum
5. spotkania z ciekawymi ludźmi
Każdy zadeklarowany uczestnik klubu w trakcie zajęć otrzyma ciepły posiłek, przewidziane są również dowozy z miejsca zamieszkania i odwozy po skończonych zajęciach.
Ponad to seniorzy “klubowicze” w procesie rekrutacji będą mogli zgłosić swoje potrzeby, zainteresowani pasje, które chcieliby zrealizować w ramach działań Klubu. Zostaną one wzięte pod uwagę w planowaniu zajęć w trakcie edycji programu senior plus na  2020 rok.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy GOPS oraz Kierownik Ośrodka.
Uczestnictwo w klubie jest całkowicie bezpłatne

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają do ich wyczerpania, nie później jednak niż do 28 stycznia.

–Ewelina Maruchniak