Relacja z październikowego wyjazdu do “Anielskich Ogrodów” w ramach projektu Caritas “Laudato Si”

Parafialny Zespół Caritas z Jaczowa realizuje grant pt. „LAUDATO SI W ŻYCIU  PARAFII JACZÓW” w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

Głównym realizatorem jest Caritas Polska, a projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jako jedno z naszych działań zaplanowany został  wyjazd edukacyjny do „Anielskich Ogrodów w Budachowie, który odbył się  15.10.2019 r. W wyjeździe uczestniczyło 30 osób. Po drodze zobaczyliśmy PRZYTULISKO  w Żukowicach, czyli dom dla bezdomnych mężczyzn, który jest obecnie remontowany ze środków CARITAS. Potem zostaliśmy ugoszczeni w CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze. Tu mogliśmy  dowiedzieliśmy się o zaangażowaniu zielonogórskiego Caritas w  pomocy mężczyznom w wychodzeniu z bezdomności, jak i  najbardziej potrzebującym.

Poniżej fotorelacja z wyjazdu