INFORMACJE TYGODNIOWE 5 maja 2019

Zapraszam do odprawiania tradycyjnych “majówek” – przy kapliczkach, krzyżach i kościołach.

Przygotowujemy się do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii. W Jerzmanowej 11 maja o godz. 12.00, w Jaczowie 25 maja o godz. 12.00.

Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych w poniedziałek o godz.18.30.

Kandydatów do sakramentu bierzmowania zapraszamy na Eucharystię w każdą niedzielę o godz.17.00

Peregrynacja kopi obrazu św. Józefa z Kalisza w naszej parafii odbędzie się 19 maja 2019.