WIELKANOCNA AKCJA CARITAS

Rozpoczynamy kolejną edycję Wielkanocnej Akcji Caritas. W tym roku chcemy zaproponować nowy kształt świecy. Nie ma ona formy paschalika (jak w latach ubiegłych), a kształt jajka z wielkanocną aplikacją jako świeca ozdobna na stół wielkanocny.

Podobnie jak w latach ubiegłych, sugestią Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, części ofiar w ramach akcji jest przeznaczana przez Caritas na pomoc kolejnym 5 rodzinom w Syrii w ramach Programu Rodzina Rodzinie (Szczegóły: www.rodzinarodzinie.caritas.pl). Dzięki temu nasza diecezja będzie już miała przekazaną pomoc dla 31 syryjskich rodzin.

Świece będą do nabycia we wszystkich kościołach na terenie naszej diecezji oraz w Księgarniach Św. Antoniego od niedzieli 24 marca. Ofiara za  świecę to 15 zł.

Bardzo dziękujemy wszystkim diecezjanom za to, że co roku nabywają nową świecę mając świadomość celu i sensu tej akcji. Dziękujemy, że wybieracie świecę Caritas jako upominek wielkanocny dla swoich bliskich, wykazując w ten sposób solidarność w osobami ubogimi i potrzebującymi naszego wsparcia. Dzięki naszej wspólnej współpracy i życzliwości tylko w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018) mogliśmy jako diecezja zielonogórsko-gorzowska zaadoptować 26 syryjskich rodzin w ramach Akcji „Rodzina Rodzinie”.

Koordynator akcji: Sylwia Grzyb, tel. 600 990 394; sgrzyb@caritas.pl