RORATY – CZEKANIE MA SWÓJ SMAK

ADWENTOWE OCZEKIWANIE Z LAMPIONEM W DŁONI:

CODZIENNIE GODZ. 7:15

JACZÓW: PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK, PIĄTEK

DZIECI ZAPRASZAMY W CZWARTEK I PIĄTEK

JERZMANOWA:

WTOREK, ŚRODA

W IMIENIU PANI MARII SŁOMIANEJ, STRAŻAKÓW Z JACZOWA ORAZ RODZICÓW, ZAPRASZAMY NASZE DZIECI Z LAMPIONAMI NA PORANNE CZUWANIE  Z MARYJĄ.

PO MSZY ROGALE I KAKAO !