INFORMACJE TYGODNIOWE – 3 listopada 2018

Intencja Apostolstwa Modlitwy : Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Prośmy Pana Boga o miłosierdzie dla wszystkich wiernych zmarłych. Apostolstwo Dobrej Śmierci modli się w intencjach zmarłych przed mszą świętą. Modlitwa za zmarłych – WYPOMINKI – w czasie mszy świętych.

Zapraszam na Uroczystą Mszę Świętą w wigilię święta Niepodległości 10 listopada 2018 w Jerzmanowej o godz. 12.00. Eucharystię będzie sprawował Biskup diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej    Tadeusz Lityński.