Chrzest

Jak się przygotować do Chrztu?

  • Dziecko do Chrztu należy zgłosić przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu.
  • Należy przedstawić akt urodzenia dziecka.
  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie to sakramentalnym.
  • Chrzestni i rodzice są zobowiązani do katechezy poprzedzającej sakrament.