Zaproszenie do czuwania modlitewnego i adoracji

Serdecznie zapraszamy całe rodziny, wspólnoty, indywidualne osoby, do uczestnictwa w adoracji w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. Niech nasza obecność będzie wyrazem jedności w męce Chrystusa i oczekiwaniem na Jego Zmartwychwstanie. 

Miejsca i godziny adoracji:

  • Jaczów: Wielki Czwartek, Wielki Piątek do godziny 24:00; Wielka Sobota do 20:00
  • Jerzmanowa: Wielki Czwartek, Wielki Piątek do godziny 22:00; Wielka Sobota od 9:00 do 12:00
  • Ruszowice: Wielki Czwartek do godziny 22:00
  • Potoczek: Wielki Czwartek do godziny 20:00, Wielki Piątek do godziny 15:00, Wielka Sobota do 10:45

Stwórzmy krąg nieustającej modlitwy.