INFORMACJE TYGODNIOWE – 26.06.2022

Zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach pierwszego  piątku i soboty miesiąca.

Zapraszam mieszkańców Ruszowic na mszę św. i spotkanie w środę o godz. 20.00.

W sobotę wyjazd na pielgrzymkę do opactwa benedyktynów w Lubiniu i sanktuarium w Górce Duchownej, wyjazd o godz. 7.00 i powrót ok 17.00.

Dzisiaj spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas siódmych i ósmych w Jaczowie o godz. 17.00 .