Komunia 2022/2023

 sms 500 032 801
Katarzyna Mońka
 
mail   (zawsze w tytule KOMUNIA 2023)     kmonka@spjaczow.pl
Terminy komunii 2023

Jerzmanowa –> 13 maj (SOBOTA) 2023 r., godz. 12:00

Jaczów –> 27 maj (SOBOTA) 2023 r., godz. 12:00

ZASADA: KOMUNIE ODBYWAJĄ SIĘ W DRUGĄ I CZWARTĄ SOBOTĘ MAJA W KOŚCIELE W JACZOWIE I W JERZMANOWEJ – NAPRZEMIENNIE.WSZELKIE UWAGI I SPRAWY PROSZĘ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO KATECHETKI.
BÓG Z WAMI! 

Nasze przygotowania do Pierwszej Komunii świętej:

Pieśni oraz niżej, scenariusz uroczystości, czytania rodziców, a na końcu fragmenty dzieci:

 1. “Daj mi pić”   —> PIEŚŃ DLA WSZYSTKICH A KONFERENCJA DLA DOROSŁYCH  🙂

TEKST:

Daj mi pić

Pusty stół Sucha studnia Jestem głodna Chce mi się pić

W żyłach płynie porzucenie słabe serce Przestaje bić

Chowam się Przed samym sobą Życie w drodze mija mnie

Niespełnienie goni cele Wstyd mi, że nie daje rady

REF: Daj mi pić, daj mi pić Wodą Żywą wypełnij serce Daj mi pić, daj mi pić Głębią jesteś, głębia woła mnie

Dłużej tak już nie wytrzymam Czuje jak oddalam się

Od zamiarów, które miałem Tylko strach odwiedza mnie

Woda żywa to lekarstwo Na pragnienie pustych serc

Tylko ona mnie ukoi wierzę, że uzdrowi mnie

2. Odnów mnie

tekst
Tekst
 
Uczyń mnie gałązką w krzewie winnymDuchem płonącą jak ognisty krzakNiechaj liście me nie zwiędną nigdyOczyść mnie i pozwól w Sobie trwać
Odnów mnie daj przynosić dobry owocWyzwól mnie i nowe życie dajZasadź mnie nad płynącą Żywą WodąUświęć mnie i naucz w Sobie trwać
Ty którego miłuje dusza mojaWskaż mi gdzie pasiesz stada SweKu źródłom Wody Żywej mnie poprowadźBym nie błąkał się szukając Cię
Odnów mnie daj przynosić dobry owocWyzwól mnie i nowe życie dajZasadź mnie nad płynącą Żywą WodąUświęć mnie i naucz w Sobie trwać
Odnów mnie daj przynosić dobry owocWyzwól mnie i nowe życie dajZasadź mnie nad płynącą Żywą WodąUświęć mnie i naucz w Sobie trwać
Odnów mnieOdnów mnieOdnów mnieOdnów mnie
 
3. Każdy spragniony
 

 
4. Panie przyjdź nakarm mnie

Chcę spożywać Najświętsze Ciało Twe

Jesteś Chlebem Żywym który zstąpił z Nieba
Gdy przychodzisz do mnie nic mi nie potrzeba

Chcę spożywać Panie to Najświętsze Ciało
aby Twoje życie we mnie wiecznie trwało.

 
 

PROŚBA O EUCHARYSTIĘ

 

Przyszliśmy do studni „wody żywej”, bo wierzymy, że Jezus jest tutaj z nami. Przyszliśmy do źródła miłości, wierzymy, że Jezus, który jest Miłością rozlewa ją na nas. Zechciejmy ją przyjąć.

Chcemy, by nasze serce coraz bardziej otwierało się na słowa Jezusa. Dzięki otwartości ducha na prawdę i dzięki rozmowie pełnej słuchania niech powstanie wiele dobra, niech promieniuje ono na wszystkich. Zaufajmy Jezusowi, który jest lekarzem, pragnącym uleczyć serce i duszę. 

Jesteśmy wzruszeni patrząc na nasze dzieci ubrane w biel, symbolizującą czystość. Dziękujemy za sakrament pokuty, który sprawił, że ich serca są czyste. Przygotowywaliśmy nasze dzieci do tego niezwykłego spotkania poprzez modlitwę, udział w Eucharystii, posyłanie na lekcje religii oraz wtedy, gdy przynieśliśmy do kościoła by przyjęły sakrament Chrztu Świętego.

Otaczając tą studnię przypominamy sobie te radosne i smutne chwile, które razem przeżyliśmy. Wierzymy, że Jezus obecny wśród nas da nam nadzieję.

 Prosimy o dar Sakramentu Eucharystii. Chcemy, aby nasze dzieci zostały włączone do pełnej wspólnoty życia Eucharystycznego. Obiecujemy, że będziemy je wspierać modlitwą i przykładnym życiem.

 Prosimy również wszystkich tu zebranych wokół studni „wody żywej” o modlitwę za nasze dzieci dziękując za obecność.

 MODLITWA WIERNYCH: p. Wojciechowska (może z kimś na zmianę)

 1. Jezu, jesteś najcudowniejszym darem, jaki Bóg Ojciec dał wszystkim ludziom na ziemi. Prosimy Cię umacniaj cały Kościół Święty, abyśmy wsłuchani i wpatrzeni w Ciebie umieli być coraz lepsi.
  ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ, WYSŁUCHAJ NAS PANIE
 2. Jezu, Ty przychodzisz do nas przez Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, naszego księdza Piotra. Błogosław im w codziennej pracy, aby patrząc w niebo odważnie prowadzili nas do Pana Jezusa.
  ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ, WYSŁUCHAJ NAS PANIE

 3. Jezu, Ty poddałeś wszystkie bogactwa przyrody działaniu człowieka. Spraw, abyśmy za słowami św. Franciszka z Pieśni Słonecznej „Pochwalony bądź , Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta” – przyczyniali się do udoskonalenia Twoich stworzeń.
  ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ, WYSŁUCHAJ NAS PANIE

 4. Jezu, prosimy za rodziców, rodziców chrzestnych, dziadków, całą rodzinę, aby ich miłość, poświęcenie i trud włożony w kształtowanie dziecięcych serc Bóg hojnie wynagrodził swą łaską. 
  ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ, WYSŁUCHAJ NAS PANIE
 5. Jezu, prosimy Cię za dzieci chore, smutne, głodne i opuszczone. Za dzieci krzywdzone przez działania wojenne w różnych miejscach na świecie. Poślij do nich ludzi ofiarnych, którzy dadzą im pomoc i pociechę, a serca ich niech zawsze zostaną wypełnione Twoją miłością.
  ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ, WYSŁUCHAJ NAS PANIE
 6. Jezu, Ty jesteś najlepszym Nauczycielem. Tobie oddajemy nauczycieli, wychowawców i katechetów. Obdarz ich wszelkimi łaskami za ich przykład życia, wiarę, miłość i wszelką dobroć.
  ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ, WYSŁUCHAJ NAS PANIE
 7. Jezu, Ty zostałeś z nami do końca świata. Spraw, by nasze spotkania z Tobą w Eucharystii zmieniały nasze życie na lepsze.
  ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ, WYSŁUCHAJ NAS PANIE

 

KOMENTARZ DO DARÓW – p. Wdowczyk

Z radosnym sercem idziemy do Ciebie Panie. Ogarnij światłem swego Ducha nasze myśli i pragnienia serca. Rozpal miłość i przyjmij dary które Ci niesiemy.

 1. ŚWIATŁA do świecznika : Przynosimy je w darach, bo płomień jest fizycznym znakiem Twojej obecności, znakiem Twojego światła nauki i miłości – w tym darze wołamy do Ciebie, Panie Boże, abyśmy pragnęli Twoich darów i łaski dla nas i dla naszych dzieci, abyśmy dostrzegali je w naszym życiu.

 

2. Chleb codzienny – Wyraz naszego całorocznego trudu i Twoich darów natury, aby Cię ukochać, docenić Twoje dzieła i być coraz bliżej Ciebie.

3. Bukiet dziecięcych modlitw za księdza Piotra – które wypuścimy w balonach do samego nieba jako znak naszej wdzięczności za przygotowania i dar dzisiejszej Eucharystii, w której Jezus przychodzi do serc naszych dzieci i wypełnia je swoją miłością.

4 Wodę – Źródło życia, przez nią podczas chrztu Świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. Przynosząc tę wodę dziękujemy za dar spowiedzi, podczas której nasze dusze zostały obmyte z grzechów.

5 Dary Eucharystyczne– (woda i wino w ampułkach; na końcu hostia) które za chwilę staną się Krwią i Ciałem Chrystusa, niech będą dla nas umocnieniem na drodze do świętości.


 

PODZIĘKOWANIA – p. Walkowiakowie (można zmienić)

Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością dla nas rodziców, dla parafian i wszystkich zaproszonych gości. To niezwykły dzień w którym Jezus przychodzi do czystych serc. Dziękujmy Mu za ten niezwykły dar – żywą wodę. Niech owocuje w nas samym dobrem, abyśmy pełni nadziei szli odważnie przez życie.

Czcigodny Księże Piotrze, w imieniu naszych dzieci i rodziców oraz wszystkich gości zebranych tu dzisiaj, dziękujemy Ci za radość dzisiejszego dnia, za Mszę Świętą, podczas której żywy i prawdziwy Jezus po raz pierwszy zagościł w sercach naszych dzieci, za troskę duszpasterską o nasze Rodziny i za wszelkie dobre słowa. To wszystko sprawiło, że nasze dzieci mogą świadomie przeżyć dzisiejsze święto.

Dziękujemy naszym Rodzinom, Rodzicom Chrzestnym i wszystkim, którzy pomagają nam w wychowaniu dzieci. Dziękujemy wszystkim tu zebranym za modlitwę i obecność.

Przyjmij proszę ten dar jako wyraz wdzięczności naszych dzieci.

Szczęść Boże

 

SCENARIUSZ MSZY ŚW. – I KOMUNIA ŚWIĘTA– JACZÓW 27 MAJA 2023

 

SPOTKANIE PRZY STUDNI – PIEŚŃ

ZNAK KRZYŻA

PRZYWITANIE  GOŚCI

 

PROŚBA O EUCHARYSTIĘ – RODZICE – PAŃSTWO GIZICCY

 

PIEŚŃ O WODZIE

 

PERYKOPA J4 – RODZICE PAN WDOWCZYK, PAN WOJCIECHOWSKI, PANI PAWŁOWSKA (perykopa dostępna tutaj, tekst przygotuję z podziałem na kolory)

 

PIEŚŃ – POŚWIĘCENIE WODY

 

AKT POKUTNY – PODCZAS ŚPIEWU POŚWIĘCENIE ZEBRANYCH

 

LAUDATO SI – DZIECI CZYTAJĄ I WYLEWAJĄ WODĘ ZE STUDNI

 

UROCZYSTE PRZEJŚCIE DO KOŚCIOŁA

……………………………………………………………………………………………….

I CZYTANIE – RODZIC – RODZINA PAŃSTWA MATUSZAK

 

EWANGELIA

MODLITWA WIERNYCH – RODZICE – PANI WOJCIECHOWSKA

DARY – KOMENTARZ DO DARÓW – PANI WDOWCZYKW TLE MUZYKA

Niosą Państwo: D. Gorzelańczyk, M. Franczak, R. Richard, G. Kempski, S. Jedut

PODZIĘKOWANIA – PAŃSTWO WALKOWIAKOWIE

Papież Franciszek: Encklika Laudato sì

1.   

KACPER MAZUR

Przekroczono maksymalne granice eksploatacji planety, choć nie rozwiązano problemu ubóstwa. 

2.  

ALEKSANDRA NADYMUS

Czysta woda pitna jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ jest niezbędna do życia człowieka

3.  

SZYMON KEMPSKI

Źródła słodkiej wody zaopatrują rolnictwo, hodowlę oraz przemysł, jej jakość wpływa na nasze zdrowie

4.  

HANNA JEDUT

Będąca do dyspozycji woda przez długi czas pozostawała na stosunkowo stałym poziomie

5.  

TYMOTEUSZ WALKOWIAK

Obecnie w wielu miejscach popyt przewyższa zrównoważoną podaż, z poważnymi konsekwencjami w krótszym lub dłuższym okresie.

6.  

MARCEL WOJCIECHOWSKI

Duże miasta, które są uzależnione od znaczącego poziomu gromadzenia wody, znoszą okresy braku zasobów, które w momentach krytycznych nie zawsze są zarządzane w sposób odpowiedni i bezstronny.

7.  

KACPER WOŹNIAK

Obecnie w wielu miejscach brakuje wody.

8.  

ZUZANNA JEDUT

Z niedostatkiem wody mamy do czynienia szczególnie w Afryce.

9.  

JAKUB DAVIES

W Afryce duża część ludności nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, cierpi z powodu suszy, utrudniającej produkcję pożywienia.

10.

BARTOSZ RICHARD

W niektórych krajach istnieją regiony z obfitą ilością wody, podczas gdy inne cierpią z powodu poważnych jej braków.

11. 

KAROL KRÓL

Szczególnie poważnym problemem jest jakość wody dostępnej dla ubogich, co powoduje każdego dnia śmierć wielu osób.

12.

MAJA KULA

Pospolite wśród ubogich są choroby związane z jakością wody

13.

FILIP ŚWIĄTEK

Choroby związane ze stanem sanitarnym i niedostatecznymi zasobami wody, stanowią istotny czynnik zachorowalności, szczególnie niemowląt.

14.

ALEKSANDER SOWIŻDŻAŁ

Warstwy wodonośne w wielu miejscach są zagrożone zanieczyszczeniami, jakie powodują pewne działania wydobywcze, rolnicze i przemysłowe.

15.

LILIANA PAWŁOWSKA

Detergenty i środki chemiczne stosowane przez mieszkańców w wielu częściach świata płyną do rzek, jezior i mórz.

16.

MARCELI POŚNIK

Stale pogarsza się jakość wody, którą dysponujemy.

17.

ANTONI MAKAREWICZ

W rzeczywistości dostęp do wody pitnej i bezpiecznej jest istotnym, fundamentalnym i powszechnym prawem człowieka.

18.

MARIA GIZICKA

Ten świat ma poważny dług społeczny wobec ubogich, którzy nie mają dostępu do wody pitnej.

19.

FILIP FLASIŃSKI

Dług ten spłaca się częściowo poprzez większą pomoc finansową, by zapewnić czystą wodę … najuboższym.

20.

HANNA MATUSZAK

Mamy do czynienia z marnotrawieniem wody nie tylko w krajach rozwiniętych, ale również w tych mniej rozwiniętych, posiadających spore rezerwy.

21.

JAKUB HELMAN

Pokazuje to, że problem wody jest częściowo kwestią edukacji i kultury, bo nie ma świadomości wagi tych zachowań w kontekście wielkiej nierówności.

22.

ANTONI WDOWCZYK

Zwiększenie niedoborów wody spowoduje wzrost kosztów żywności i innych produktów wymagających jej użycia

23.

KLAUDIA GORZELAŃCZYK

Niektóre badania wskazały na niebezpieczeństwo dotkliwego braku wody w ciągu kilku dziesięcioleci, jeśli nie zostaną podjęte działania w trybie pilnym.

24.

FRANCISZEK URBAN

Oddziaływania na środowisko mogą mieć wpływ na miliardy ludzi.

25.

ALEKS FRANCZAK

Brak wody stanie się głównym źródłem konfliktów w tym wieku.