Komunia 2023/2024

 sms 500 032 801
Katarzyna Mońka
mail   (zawsze w tytule KOMUNIA 2024)     kmonka@spjaczow.pl
Terminy komunii 2024


Jaczów –> 11 maj (SOBOTA) 2024 r., godz. 12:00

Jerzmanowa –> 25 maj (SOBOTA) 2024 r., godz. 12:00

ZASADA:
KOMUNIE ODBYWAJĄ SIĘ W DRUGĄ I CZWARTĄ SOBOTĘ MAJA W KOŚCIELE W JACZOWIE I W JERZMANOWEJ - NAPRZEMIENNIE.

WSZELKIE UWAGI I SPRAWY PROSZĘ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO KATECHETKI.
BÓG Z WAMI! 

Nasze przygotowania do Pierwszej Komunii świętej 2023/2024:

CZYTANIA NA WIELKI CZWARTEK

CZYTANIA NA WIELKI CZWARTEK

I CZYTANIE  (Wj 12, 1-8. 11-14)

CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: “Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: „Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto”.

OTO SŁOWO BOŻE

******************************

II CZYTANIE (1 Kor 11, 23-26)

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: “To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!” Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: “Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!” Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. 

OTO SŁOWO BOŻE

MODLITWA WIERNYCH – przygotuje p. Warmowska (proszę podzielić się z kimś czytaniem naprzemiennie)

Komentarz dary – p. Stasyszyn

(osoba do komentarza i osoby niosące wstają bardzo wolno i przychodzą do bocznych drzwi się bardzo wolno w tej samej chwili, gdy pani Warmowska będzie podchodzić do mikrofonu, żeby czytać modlitwę wiernych “Ciebie prosimy wysłuchaj nas, Panie”  )

W Wieczerniku nasz PAN i KRÓL daje każdemu z nas zadanie budowania porządku Bożego na ziemi: porządku pokoju, a nie walki o swoje, porządku życia, a nie uśmiercania dla własnych celów oraz porządku służby i wspólnoty przez Eucharystię. Dlatego odpowiadamy Jemu w naszych darach ołtarza:

ŚWIATŁO W POSTACI PŁOMYKÓW LIGHT – przynosimy je w darach, bo są fizycznym znakiem Bożej  obecności – w tym darze wołamy, Panie Boże, abyśmy pragnęli Twoich darów i łaski dla nas i dla naszych dzieci, abyśmy dostrzegali je w naszym życiu.

RÓŻE RÓŻAŃCOWE (trzeba czuwać, czy w tym roku będą niosły swój dar) składają ofiarę  na potrzeby parafii, gdyż przez każdy nasz dar mamy udział w troszczeniu się o wielkie sprawy Boże, sprawy wiary i nieba naszych następnych pokoleń.

WINNE GRONA – z nimi oddajemy nasze trudne do zniesienia i do udźwignięcia chwile. Prosimy Ciebie, PANIE JEZU, przemieniaj te chwile w wiarę, że służą one kształtowaniu naszej duszy do Ciebie, który jesteś gwarantem zwycięstwa dobra dla całego świata.

PODPŁOMYKI – Darem naszym są dzisiaj są małe chlebki – najprostszy pokarm, który DAJE POKRZEPIENIE, aby nasze dzieci USŁYSZAŁY, że są na świecie dzieci, które dzisiaj nie dostaną nawet kawałka chleba – będą głodne, że babcia i dziadek również pamiętają dni BEZ chleba.

WAZONY – wyraz zwyczajnej troski o potrzeby wspólnoty naszego Kościoła.

VOTUM WDZIĘCZNOŚCI DAR FINANSOWY NA RENOWACJE CENNEJ  FIGURY Jezusa Zwycięskiego, gdyż włącza nas ten dar do wspólnoty wielu pokoleń, które budowały tę świątynię i utrwalały wiarę całej naszej społeczności.

WINO, w którym za chwilę na ołtarzu okażesz swoją ofiarę za nas oraz WODA, która gasi pragnienie i oczyszcza, a dzisiaj dziękujemy za NIĄ i prosimy o nią: prosimy o czystą dobrą wodę do życia.

HOSTIA – biały chleb bez zakwasu. Oddajemy nasze zbyt słabe pragnienie Ciebie, Panie Jezu. Przyjmiemy Go do naszych serc i prosimy, umacniaj w nas wiarę, że przyjmujemy Ciebie samego do naszego zwyczajnego niełatwego życia.

Niesiemy dary:

 1. ŚWIATŁO W POSTACI PŁOMYKÓW LIGHT – p. Foterk?
 2. WINNE GRONA- mama Mileny
 3. PODPŁOMYKI – rodzic Adasia Zaremby
 4. WAZONY rodzic Adasia Sambora
 5. VOTUM WDZIĘCZNOŚCI – zdjęcie figury mama Amelki
 6. WINO i WODA rodzic Oliwiera i Mai
 7. HOSTIA tata Olafa

Do pomocy kapłanowi przy obmywaniu stóp: p. Foterek (już umówione z kim 🙂

Wszystkie teksty będą wydrukowane i oprawione za bocznymi drzwiami (tam, gdzie spowiedź).

Wszystkie przygotowane dary przynosimy za boczne drzwi (wazon zaniesiemy jeden).

Przychodzimy z dziećmi wcześniej (15 min.), żeby w spokoju zapoznać się z miejscami i z zadaniami. 

Tatusiowie dbają o ciepłą wodę w dzbanku, prześcieradło i miskę przyniesie ksiądz do zakrystii (obmywanie odbywa się po kazaniu/homilii).

15 marca

15 marca

Kalendarium przygotowania Pierwszej Komunii św. w Jaczowie i w Jerzmanowej

–> 23 marca, sobota: sprzątanie kościoła, sali św. Floriana oraz podwórza za murami oraz placu parkingowego (potrzebne grabie, miotły, odkurzacz przemysłowy, płyny do mebli drewnianych, w Jerzmanowej także porządkowanie ogórdka przy figurze NMP i splot z bukszpanu nad bramą), zdobienie kwiatami tulipanów (od księdza).

–> jeśli będą już przywiezione namioty i scena na jarmark wielkanocny, to jesteśmy zaproszeni do pomocy w ustawianiu.

–> Niedziela Palmowa – Jaczów otrzyma informacje na grupie

–> Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej Jerzmanowa 18:00

Jaczów 20:00

Proszę o pełną gotowość do służby (czytania, komentarze, dary) proszę kolejnych rodziców, gdyż jeszcze zostały wolne posługi !!!

dar rodziców w Jaczowie – ksiądz poprosił o wsparcie renowacji cennej figury wielkanocnej Jezusa (z flagą zwycięstwa)

6 kwietnia, sobota, godz. 10:00 –> malowanie podestów w Ruszowicach, Tęczowa 10, potrzebna pomoc tatusiów z Jerzmanowej i z Jaczowa.

28 kwietnia, niedziela —> obowiązkowe spotkanie z rodzicami Jaczów po Mszy o 12:00, Jerzmanowa po Mszy o 13:30 –

Ksiądz poprosił, że podzielimy się na dwie grupy robocze.

4 maja, sobota —> grupa I   (rodzice, którzy nie wyjeżdżają) —>  generalne sprzątanie kościoła i placu (Jerzmanowa później: 18 maja)

Próby dzieci od poniedziałku przed dniem Komunii św. W Jaczowie od 6 maja codziennie od 17:00.

Każdy dzień prób dzieci to jednocześnie prace organizacyjne rodziców (dwie grupy robocze według potrzeby).

Piątek wieczorem spowiedź święta dzieci i rodzin (szczegóły na bieżąco).

Z Bogiem!

25 lutego

25 lutego

– Rodzice przyjęli, że na dzień kapłański przygotowujemy w podarunku skrzyneczki, które dzieci własnymi rączkami obsadzą kwiatami wiosennymi. Dobrze by było, żeby przewidzieć, żeby nie były przekwitnięte na koniec marca ;-). Zrozumiałam, że dwoje dzieci szykuje wspólnie jedną skrzynkę. Bardzo proszę o zdjęcia lub mini-filmiki z pracą dzieci. Zmontuję video-klip do piosenki-niespodzianki („Postanawiam iść za moim Panem”). W Wieki Czwartek, w dniu kapłańskim przedstawimy nasz dar. Każde dziecko bierze udział w przygotowaniu tej niespodzianki.  

Można przysyłać zdjęcia/filmiki z:

-sadzeniem

-pozdrowieniami (np. pomachać),

-z życzeniami mówionymi,

-jeśli dziecko z jakiegoś powodu nie chce być widoczne na filmie, to może napisać, narysować laurkę, podpisać i nagrać/sfotografować sama laurkę

-z zabawą dzieci, które razem przygotowywały skrzyneczkę (tak, jakbyście przygotowywali relację/pozdrowienia np. z podróży) – z pewnością nie zabraknie uroczych chwil, godnych upamiętnienia.

W sobotę, 23 marca, ksiądz Proboszcz zaprosi nas do przygotowania kościoła na uroczystości Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia. Czuwamy, jakie prace będą konieczne.

W Wielkim Tygodniu na bieżąco również będę nas wszystkich prosić o pomoc w zmianie wystroju po każdej liturgii (po wieczornej liturgii Wielkiego Czwartku, po wieczornej liturgii Wielkiego Piątku).

Teraz Wielki Czwartek:

Bierzemy udział w wieczornej liturgii w Jaczowie (Jerzmanowa u siebie).

Dzieci komunijne biorą udział w obrzędzie obmywania nóg.

Potrzebujemy:

Tatusiów, mamusie do czytań mszalnych:

– I czytanie: p. Woś

– II czytanie: p. Cyran 

– modlitwa wiernych: p. Warmowska (napisze, przeczyta)

– komentarz do niesionych darów: …………………………………………(kto przeczyta?, może ktoś napisze tekst własny?)

– jakie dary zaniesiemy? 1…………………………2…………………………………3………………………………..4………………………

Niosą dary: p. Foterek

Dary różne: np. kwiaty, światło, owoce, ryba, wino, chleb, kamienie (wszystko, co może mieć jakieś znaczenie duchowe, liturgiczne) albo konkrety: duże świeczuszki lighty, których używa się do świecznika przed ołtarzem, zestaw świec, zestaw wazonów, bo zawsze się tłuką… albo w darze naprawa czegoś, co ksiądz potrzebuje. Cokolwiek ustalimy, w komentarzu pięknie to opiszemy.

Rodzice mogą ofiarować dar dziękczynny w dniu kapłańskim albo zostawić taki gest na dzień Pierwszej Komunii dzieci. Według Waszej woli. Można z księdzem ustalić, co może być potrzebne.

Potrzebujemy dwóch (2) tatusiów do pomocy księdzu przy obmywaniu stóp dzieciom – ksiądz schyla się do dzieci, tatusiowie polewają wodę w dzbanie i podstawiają misę.

– pomoc przy obmywaniu stóp: p. Foterek i   …………………….(kto?)

Dzieci BEZ alb. Dziewczynki pamiętają o skarpetkach (NIE rajstopy).

Wszelkie potrzebne szczegóły proszę pytać sms-em.

kmonka

 

20 lutego 2024

Tekst piosenki na Wielki Czwartek

TEKST NA PAMIĘĆ! :
1.
Postanawiam iść za moim Panem i nie boję się
Przecież zanim świat stworzony został On już kochał mnie
Swoją śmiercią moją wolność kupił, spłacił cały dług
Przyjacielem mnie nazywa, choć to wielki Bóg!
Ref. 1
On jest perłą, wszystko sprzedam, aby kupić ją
On jest mocnym fundamentem, gdy buduję dom
On jest skałą, tylko na niej można pewnie stać
On jest Siewcą, co wychodzi słowa życia siać

1.
Postanawiam iść za moim Panem i nie boję się
Przecież zanim świat stworzony został On już kochał mnie
Swoją śmiercią moją wolność kupił, spłacił cały dług
Przyjacielem mnie nazywa, choć to wielki Bóg!
Ref. 1
On jest perłą, wszystko sprzedam, aby kupić ją
On jest mocnym fundamentem, gdy buduję dom
On jest skałą, tylko na niej można pewnie stać
On jest Siewcą, co wychodzi słowa życia siać

Ref. 2
On jest Drogą, nie zabłądzę, gdy nią będę szedł
On jest Prawdą i nikt przy Nim nie oszuka mnie
On jest Światłem, a w ciemności człowiek nie chce tkwić
Z Nim powstanę kiedyś z grobu, aby w pełni żyć

Coda:
Jego szukam, chociaż często nie wiem o tym
Tylko On zaspokoi moją tęsknotę
Bo jest miłością, która nigdy się nie kończy!

Oto dziś postanawiam iść za moim Panem …

Ref. 1
On jest perłą, wszystko sprzedam, aby kupić ją
On jest mocnym fundamentem, gdy buduję dom
On jest skałą, tylko na niej można pewnie stać
On jest Siewcą, co wychodzi słowa życia siać
Ref. 2
On jest Drogą, nie zabłądzę, gdy nią będę szedł
On jest Prawdą i nikt przy Nim nie oszuka mnie
On jest Światłem, a w ciemności człowiek nie chce tkwić
Z Nim powstanę kiedyś z grobu, aby w pełni żyć

11 lutego 2024

Dziękuję za spotkanie.

Zbieram informacje:

 1. Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowania do uroczystego przyjęcia Pana Jezusa. Proszę o obecność dzieci na każdym niedzielnym spotkaniu o 11:30. 
 2. W środę, 14 lutego, Popielec. Zapraszam Wasze rodziny do udziału w dowolnie wybranej Mszy wg informacji na stronie parafii. Razem dajemy świadectwo życia w Kościele. Może komuś pomoże filmik: TUTAJ
 3. W piątek pierwsza Droga Krzyżowa z udziałem dzieci. Zaprosiłam Was, drodzy Rodzice, do czytania do mikrofonu komentarzy do każdej stacji Drogi Krzyżowej. Usiądźcie sobie w pierwszych ławkach. Nie bójcie się mikrofonu. Będzie, jak dawniej bywało: “poczytaj mi, mamo” – tym razem o drodze Jezusa z krzyżem. Przykładowy tekst TUTAJ.
 4. Wielki Post to czas przygotowania do Wielkiego Czwartku – wtedy dzieci komunijne mają obmywane stopy na wzór umywania stóp Apostołom przez Pana Jezusa. Jest to dzień święta kapłanów ustanowionych rzez Jezusa w tym samym dniu.  Bardzo proszę wszystkich rodziców o pomysły, jakie możemy przygotować z dziećmi niespodzianki dla księdza proboszcza. Może to będzie wymagało dłuższego czasu i zaraz trzeba rozdzielić zadania. Dawniej szykowaliśmy: kostki do specjalnej gry dla księdza (każde dziecko wypalało swoją kostkę z zadaniami), laurki pamięci i modlitwy na każdy dzień jak kartki z kalendarza i każdy miał swój dzień na powieszenie jej na płocie księdza, sadziliśmy skrzynki kwiatów, które miały zakwitnąć dokładnie na Wielki Tydzień. Czekam bardzo, jaką niespodziankę nosicie w sercu. (więcej szczegółów w ostatnią niedzielę lutego na spotkaniu rodziców)
 5. Może dacie się zaprosić —> KLIKNIJ —> każdy może, za każdego będziemy się modlić, każdy do kina może. 
10 lutego 2024

Wznawiamy spotkania dzieci pół godziny przed Mszą św. o godzinie 12:00.

11 lutego wyjątkowo zapraszam do zakrystii!!

Pieśń na jutro:

18 grudnia

W środę, 20 grudnia jesteśmy zaproszeni do prac przy ustawianiu drzewek choinkowych (szczególnie tatusiowie, ale mamusie też mogą).

W sobotę, 23 grudnia o godz. 9:00 sprzątanie i strojenie kościoła i terenu kościelnego. 

Ksiądz Piotr wyraził się, że na godzinkę, ale to wymaga dużej ekipy. Proszę i zapraszam!

Wtorek i środa (19-20/12) – ostatnie roraty. Zapraszam!

19 listopada

RORATY 2023 – KALENDARZ DO WPISANIA CHĘTNYCH TUTAJ

10 listopada

Drodzy rodzice, witam na stronie dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.

W dniu 10 listopada, piątek, o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie rodziców z grupy roboczej.

Po wysłuchaniu księdza Proboszcza, rodzice przyjęli następujące ustalenia:

 1. 19 listopada odbędzie się spotkanie wszystkich rodziców po Mszy św. o 12:00 (zamiast spotkania w ostatnią niedzielę miesiąca). Przypominam o dostarczenie aktów chrztu dzieci, które były ochrzczone w innych parafiach.
 2. Rodzice z dziećmi z Ruszowic uczestniczą we wszystkich pracach i przygotowaniach razem w Jaczowie, ale mogą też wybierać uczestniczenie w uroczystościach, w liturgii albo w pracach Ruszowicach.
 3. 26 listopada – niedziela Chrystusa Króla (ostatnia niedziela starego roku liturgicznego).
 4. 1 lub 2 grudnia (przed pierwszą niedzielą adwentu) przygotujemy wieniec adwentowy (iglaki są dostępne na podwórku plebanii, potrzebne będą druty florystyczne nawijane,  4 świece adwentowe, naturalne elementy do strojenia).
 5. od 3 grudnia rozpoczynają się Roraty dla dzieci. Przygotowujemy rogaliczki lub babeczki oraz kakao (potrzebne torebki do pakowania po 2 sztuki, większe kubki do gorącego kakao, mleko w Jaczowie otrzymamy od OSP Jaczów).

w Jerzmanowej —> wtorki i środy o 7:15 

w Jaczowie —> czwartki i piątki o 7:15

w Ruszowicach —> środy o 7:00 rano

5. 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – poświęcenie różańców dla wszystkich dzieci, które dotąd nie mogły poświęcić swoich różańców komunijnych. W tym dniu dzieci zostaną zawierzone opiece Maryi i otrzymają medaliki (“cudowny medalik” Małgorzaty Marii Alacoque).

6. Przed Bożym Narodzeniem jesteśmy gotowi przygotować świątynię, posprzątać teren i budować wystrój świąteczny.

7. Podejmujemy wpłaty składek według informacji rodziców odpowiedzialnych.

8. Umawiamy przymiarkę do szycia alb w firmie Opus z Wrocławia według wzoru z poprzednich lat (prosty krój bez zdobień). Można zaopatrzyć się w albę od poprzednich roczników. Pani katechetka może pomóc odzyskać alby z poprzednich lat.

(jeśli coś należy dodać, wyjaśnić, zmienić, proszę o kontakt z katechetkami)

Bóg z Wami!