Rekolekcje w Domu „Uzdrowienia Chorych” w Głogowie

Rekolekcje odbyły się w dniach 16-18 lutego, a poprowadził je ks. Piotr Matus, proboszcz parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie. – Za temat przewodni obrałem człowieka. Dziś ważne jest, żeby na nowo zadać sobie pytanie: Kim jest człowiek? Podczas tych rekolekcji koncentruję się na Psalmie 8, w którym pojawiają się słowa „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?” – mówi rekolekcjonista. – Poruszamy tu kwestię tego, czy Bóg pomaga nam w odnalezieniu tego człowieczeństwa dzisiaj, czy też możemy obejść się bez Boga, bazując jedynie na wartościach humanistycznych.

W programie rekolekcji znalazła się m.in. telekonferencja, w której wzięła udział s. Regina Mnich, misjonarka w Senegalu. – Wiele lat temu założyła tam szpital dla dzieci niedożywionych i zgodziła się opowiedzieć nam o swojej posłudze – dodaje ks. Piotr.

Więcej o rekolekcjach PZC ukaże się w papierowym wydaniu Niedzieli (numer z 25 lutego 2024). Zapraszamy do galerii zdjęć: LINK1  LINK2