Krąg Biblijny – spotkanie w każdą sobotę

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego, którego celem jest modlitwa oparta na pogłębionej lekturze Pisma Świętego, w myśl formuły „Lectio Divina”.
Jeżeli jesteś spragniony(a) bliskiego kontaktu ze Słowem Bożym to zaproszenie jest skierowane właśnie do Ciebie! Spotykamy się w każdą sobotę w Jaczowie po Mszy Świętej wieczornej w sali św. Floriana.