CZUWANIE I ADORACJA W WIELKI CZWARTEK I WIELKI PIĄTEK – zaproszenie do Jaczowa

Serdecznie zapraszamy całe rodziny, wspólnoty, indywidualne osoby, do uczestnictwa w adoracji w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. Niech nasza obecność będzie wyrazem jedności w męce Chrystusa i oczekiwaniem na Jego zmartwychwstanie. Stwórzmy krąg nieustającej modlitwy.

Proszę chętne osoby do wysyłania SMS na nr 606 424 587 i podanie swego imienia, dnia i godziny adoracji. 

ADORACJA W WIELKI CZWARTEK – JEZUS W CIEMNICY

ADORACJA KRZYŻA W WIELKI PIĄTEK  

Godziny czuwania

Grupy, wspólnoty, sąsiedzi, rodziny

Godziny czuwania

Grupy, wspólnoty, sąsiedzi, rodziny

ok. 21:30 – 22:00

  1. Szkolne Koło Caritas – młodzież z Jaczowa i z Jerzmanowej z rodzinami

2.

3.

ok. 21:30 – 22:00

1. rodzina Koszko

2. rodzina Gluma

3. rodzina Samołyk

4. rodziny dzieci z parafialnej Oazy

22:00 – 22:30

1.Liliana 

2.Tomasz 

3.Konrad 

22:00 – 22:30

1.Waldemar

2.

3.

22:30 – 23:00

1.

2.

3.

22:30 – 23:00

1.Lilianna

2.

3.

23:00 – 23:30

1.

2.

3.

23:00 – 23:30

1.Arleta 

2.Piotr

3.

23:30 – 24:00

1.Kasia

2.Zdzisław 

3.Iwona

23:30 – 24:00

1.Kasia

2.Zdzisław 

3.Iwona