13.09 wtorkowe Czuwanie Fatimskie z modlitwą różańcową

Odmawiamy 4 tajemnice Różańca Świętego w kościele Parafialnym w Jaczowie. Modlitwę prowadzą wierni z poszczególnych miejscowości:

  • 19:00 -tajemnica radosna (Ruszowice)
  • 19:30 -tajemnica bolesna (Smardzów, Jaczów)
  • 20:00-tajemnica chwalebna (Jerzmanowa)
  • 20:30 -tajemnica światła (Gaiki, Potoczek, Golowice, Bądzów)
  • 21:00 Eucharystia