1 SIERPNIA – PAMIĘTAMY

1 sierpnia uczcijmy pamięć o Powstańcach Warszawskich w Jaczowie przy obelisku o godzinie 16:45.