”KU WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS. A ZATEM TRWAJCIE W NIEJ I NIE PODDAWAJCIE SIĘ NA NOWO POD JARZMO NIEWOLI! ” (List do Galatów 5,1)

W czasie wakacji co piątek po Mszach wieczornych w Jaczowie chcemy się modlić o wolność od nałogów i wszelkiego typu zniewoleń.

Bądźmy trzeźwi, zachęcajmy do trzeźwości, módlmy się i zachęcajmy do modlitwy.