Kaplica Wielkanocna w Ruszowicach

Teologiczne przesłanie murali w Kaplicy Wielkanocnej

Zmartwychwstanie – ikona Zejścia do otchłani – Jan Markiewicz 

Scena przedstawiona na muralu odnosi się do dwóch tajemnic dzieła zbawienia: zstąpienia do otchłani i zmartwychwstania Chrystusa. W centrum kompozycji widzimy Jezusa w chwale, otoczonego przez niebieski krąg. Stoi on na skrzyżowanych wrotach zawieszonych nad czarną przestrzenią. W ten sposób na ikonie ukazana jest prawda, że przez krzyż Chrystus otworzył wrota otchłani, to znaczy dał zbawienie tym, którzy odeszli przed Nim i oczekiwali Jego przyjścia. On składając siebie w ofierze zwyciężył grzech i śmierć, które w inny sposób nie mogły być pokonane.

Triumf nad grzechem wymownie obrazuje gest wyciągnięcia z grobów Adama i Ewy przyjmujących z wdzięcznością i uniżeniem łaskę odkupienia. Otaczające wszystko suche skały skłonione w stronę Chrystusa symbolizują rzeczywistość stworzoną, która cała podlega Bogu i oczekuje Jego zbawienia. Ikona przypomina o tym, że Chrystus zstępuje aż do naszych najgłębszych ciemności, by wydobyć nas ze śmierci do życia. 

Maciej Pisiałek
 
“Praca przedstawia Jezusa w grobie. Po bokach znajdują się korona cierniowa i gwoździe, nawiązujące do męki Jezusa. U dołu – płótno, w które było owinięte ciało. Płótno wdziera się na posadzkę, aby widz niejako mógł się jeszcze bardziej zbliżyć do tajemnicy śmierci Chrystusa. Ciało Jezusa jest niebieskie, symbolizuje wodę chrztu, nasze zanurzenie w śmierci Chrystusa. Jak pisał św. Paweł: “Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6,3-4). Niebieski kolor ma inspirować, byśmy znów zanurzyli się w Jego śmierci i z Nim mieli życie wieczne. Pokazuje też moment przejścia z śmierci do życia samego Jezusa. Jego Ciało jest już chwalebne. Ma tylko ślady po gwoździach i przebity bok, które królują – zaznaczone zostały złotem, aby pokazać, że w tych ranach jest nasze odkupienie. Przedstawienie jest wkomponowane w zdewastowaną ścianę, która symbolizuje kondycję człowieka. Chrystus razem z nami umiera i rodzi się do życia”.  
 
Manopello
Konrad Koch
Inspiracją do muralu był cudowny wizerunek Jezusa z Manoppello. Bisior, na którym objawił się Jego wizerunek tutaj ma formę chusty św. Weroniki. W tle chusty umieszczona jest aureola w czerwieni, która symbolizuje Mękę. Po bokach znajdują się powtórzenia obrysów aureoli, które łączą się w środku, co symbolizuje zjednoczenia w Chrystusie natury Boga i człowieka. Całość jest przepleciona złotem podkreślającym majestat”.