PANAMA W LICHENIU

Rekolekcje zimowe

Ruchu Rodzin Nazaretańskich

24 – 27 STYCZNIA 2019

Licheń Stary, Dom Pielgrzyma Arka

Zapraszamy do uczestniczenia w rekolekcjach zimowych w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – Bolesnej Królowej Polski. Temat rekolekcji:

NIECH MI SIĘ STANIE… – Z MARYJĄ PROWADZENI PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO”

W rekolekcjach mogą brać udział całe rodziny, jak i osoby samotne, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, studenci i młodzież pracująca. Poprzez Eucharystię, wspólną modlitwę, spotkanie z drugim człowiekiem chcemy pogłębiać naszą relację z Panem Bogiem. Będzie możliwość spowiedzi św. oraz rozmów z kapłanami.

Do zobaczenia na rekolekcjach!

Koszt rekolekcji:

– osoba dorosła – 270,-zł

  • dzieci z rocznika 2006 i starsze – 250,-zł

  • dzieci z roczników 2009 – 2015 (oddzielne łóżko + porcja dziecięca)

– 210,-zł

  • dzieci z rocznika 2016 i młodsze – bezpłatnie (wspólne łóżko, bez wyżywienia)

  • trzecie i kolejne dziecko w rodzinie – możliwość bezpłatnego pobytu)

  • młodzież i studenci – 250,-zł

Zapisy : do dnia 15 stycznia 2019, przy zapisach konieczna zaliczka w wysokości 50,-zł ( po terminie dodatkowa opłata 20,- zł od osoby). W przypadku rezygnacji po 15 stycznia zaliczka nie będzie zwracana.

Ze względów organizacyjnych prosimy o terminowe zgłoszenia i wpłaty!

Informacje dodatkowe:

  • Rozpoczęcie rekolekcji w czwartek 24 stycznia o godz. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św.
  • Możliwość zakwaterowania od godz. 12:00, zakwaterowanie w pokojach 4 osobowych w Domu Pielgrzyma Arka
  • Uczestnik ponosi całkowity koszt rekolekcji bez względu na długość pobytu na rekolekcjach.

Wpłaty za dorosłych i młodzież (dopiero po zapisie u osób odpowiedzialnych) na konto: RRN w Gorzowie : 67 1240 3640 1111 0010 6474 3182

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika, której wpłata dotyczy oraz koniecznie grupa dorośli lub grupa młodzież.

Wpłata pełnej kwoty przed rekolekcjami na wyżej podany rachunek bankowy przyspieszy obsługę na miejscu po przyjeździe do Lichenia.