INFORMACJE TYGODNIOWE – 15 kwietnia 2018

Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Biblijny – zachęcam do medytacji biblijnej.

Wchodzimy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości pierwszej komunii świętej.

Parafia NMP Królowej Polski w  Głogowie zaprasza na Seminarium Nowego Życia.

Dziękujemy za przekazaną odzież, kontynuujemy zbiórkę pieluch, pieluchomajtek dla obłożnie chorych, środki na odparzenia,, materiały higieniczne i opatrunkowe, przybory szkolne. Zbiórkę koordynują harcerze dla Polaków na Ukrainie.

ZADANIA

  • renowacja mauzoleum w Jaczowie
  • remont sali dla harcerzy w Jaczowie
  • remont budynku Caritas – doprowadzenie instalacji gazowej
  • instalacja wody i  toalet w Jerzmanowej
  • pozyskanie ławek z Niemiec do kościoła w Jerzmanowej
  • porządkowanie cmentarza w Jaczowie i przewiezienie kamieni granitowych do kaplicy w Potoczku
  • remont adaptacyjny kaplicy w Potoczku
  • przejęcie przez  parafię kaplicy w Bądzowie i dostosowanie do kultu liturgicznego

Sakrament Komunii Świętej w naszym kościele od najbliższego roku będzie odbywał się w drugą i w czwartą SOBOTĘ maja:

11 maj 2019 r. Jerzmanowa, 25 maj 2019 r. Jaczów

09 maja 2020 – Jaczów, 23 maja 2020 – Jerzmanowa