KOLĘDNICY MISYJNI 2017

Na naszym zdjęciu: nasi przyjaciele z Senegalu. A w naszych sercach: myśl, w jaki sposób pokazać, że są dla nas ważni.

Działania Koła Misyjnego przez cały rok koncentrują się na modlitwie, drobnych gestach i akcjach zawsze w intencji naszych znajomych misjonarek w Senegalu. Przy końcu roku ostatnim dziełem jest akcja “Kolędnicy Misyjni”.

Coroczna akcja “Kolędnicy Misyjni” gromadzi coraz większe kręgi dzieci i dorosłych, którzy ruszają z nami od domu do domu pozostawiając błogosławieństwo od Bożej Dzieciny i prosząc o datki dla naszych przyjaciół w Vélingarze.

Miło słyszeć, że są domy, które chętnie przyjmą naszych małych misjonarzy i czekają, kiedy wreszcie do nich trafimy.

Do akcji włączają się także Wasi goście świąteczni, wujkowie, kuzyni, ciocie. Bardzo nam miło! 🙂 Zapraszamy każdego.

W tym roku ruszamy już w czterech wioskach naszej parafii: w Jaczowie, w Jerzmanowej, w Smardzowie i w Ruszowicach. Zapraszamy mieszkańców innych wiosek do zgłaszania udziału w kolędowaniu Małych Misjonarzy.

Poniżej formularz do wydrukowania i podpisania. Gotową zgodę należy dostarczyć możliwie najszybciej do p. Katarzyny Mońki.

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia (wtorek) w naszej parafii dzieci będą kolędowały w Jaczowie, w Smardzowie, w Ruszowicach i w Jerzmanowej, przebrane za dzieci różnych kontynentów, przedstawiając mini-jasełka i zbierając datki na wolontariat i środki medyczne w Vélingarze w roku 2018 dla naszej znajomej siostry Reginy Mnich, a część zebranych środków zostanie przekazana zgodnie z intencją Papieskich Dzieł Pomocy Dzieciom Kół Misyjnych w Polsce dla dzieci w Syrii.

W Jaczowie (w przebraniach) rozpoczęcie Mszą św. o godzinie 12:00 (porządek świąteczny Mszy świętych). Następnie o 14:00  dzieci z Jaczowa spotykają się pod kościołem, gdzie ustalimy ulice do kolędowania. Od godziny 14:00 do 16:00 kolędowanie w domach naszej parafii.

W Jerzmanowej (gotowi do kolędowania) rozpoczęcie Mszą świętą o godzinie 13:30 (porządek świąteczny Mszy świętych), po Mszy bezpośrednio spotykamy się pod kościołem i ustalamy ulice do kolędowania.

Trzy- cztero-osobowe grupy dzieci powinny chodzić w towarzystwie starszych opiekunów,  dlatego prosimy o deklarowanie się do opieki w tym dniu.

————————————————————————————————————-

  • | |   Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………

w kolędowaniu „Małych Misjonarzy” w dniu 26 grudnia (wtorek) od godziny 14:00 do 16:00.

  • | |   Wyrażam zgodę na prowadzenie grupy dzieci ………………………………………………………………………

w czasie kolędowania „Małych Misjonarzy” – Kolędników Misyjnych w dniu 26 grudnia (wtorek) od godziny 14:00 do 16:00.

podpis rodzica

Koło Misyjne

opiekun-Katarzyna Mońka